Tänk dig att en grupp VD:ars fokus och uppmärksamhet på Dina mål och utmaningar.

Diskutera, få insikt, ta fram lösningar

Sparring Bordets™ 8–12 verkställande direktörer träffas i en noggrant sammansatt grupp 5 gånger om året för att under Sparringvärdens ledning, diskutera deltagarnas frågeställningar kring affärsmöjligheter, problemområden, strategier och operativa frågor. VD:arna representerar olika branscher, men erfarenhethetsmässigt står de på samma nivå. Varje sammankomst pågår cirka 5,5 timmar och den inleds med lunch.

Varje Sparring Bords™ sammansättning planeras och byggs upp omsorgsfullt. Deltagarna väljs och engageras på grundval av en kartläggning - med hänsyn till personens erfarenhet, företagets storlek och affärsdynamik. Deltagarna kommer alltid från olika branscher för att möjliggöra en konfidentiell och inspirerande dialog.

Sparring Borden kompletteras ytterligare av ett årligt toppevenemang, Sparring Summit™, som sammanför och förenar samtliga grupper.

Bolla och mangla idéer konfidentiellt

Sparring Bordens™ Sparringvärdar investerar mycket tid och energi i skapandet konstruktiva och produktiva möten och relationer. Sparringvärdens roll innebär också att ifrågasätta svaren och inte enbart ställa frågor.

Sparring Bordens™ värdar investerar mycket tid och energi för att sätta ihop konstruktiva och produktiva Sparringbord.

Sparringvärdarna har lång erfarenhet av företagsledning från olika branscher. Sparringvärdarna fungerar också som affärsexperter, problemlösare, resurser, djävulens advokat, lyssnare och elev - precis som alla de andra deltagarna.

Bekanta dig med våra Sparringvärdar här.

Vad är ett Sparring Bord (TM)?

- Fokus på affärsverksamheten

- Professionell dialog

- Ett målinriktat och strukturerat samtal

- Utvecklingsinriktat

- Sporrande och jämlikt

- Konfidentiellt

- Frivillig

Vad är det inte?

-Diskussionsklubb

-Handelsplats

-Konkurrens

-Terapisamtal

-Workshop

-Bara ett verktyg för nätverkande