Vi är en kollegial knytpunkt för VD:ar

Circulos AB är ett kollegialt forum för VD:ar, fokusen ligger på Sparring Bordets™ verksamhet och att utveckla deltagarnas affärsverksamheten och ledarskap.

Vi arbetar riksomfattande, men lokalt med våra erfarna Sparringvärdar.

Medlemsantalet i vår gemenskap är regionsbegränsat eftersom vi vill bekanta oss med alla personligen för att erbjuda en servicenivå och ett serviceinnehåll som är anpassat till alla deltagarnas behov och förutsättningar.

Oundvikligen skapas nya möjligheter i den gemenskap deltagande vid våra Sparringbord ger. Den som så önskar kan därför informera oss om sitt intresse för deltagande i styrelsearbete eller mentorskap och vi kommer att vägleda och bidra till att skapa förutsättningar för detta, som en del av vår tjänst.

All bidrar med sin egen kompetens och verksamhets behov för ett gemensamt utvecklingsarbete

För utveckling av Sparringbordets innehåll använder varje deltagare sin egen kompetens under dialogen om utveckling av deltagarnas verksamheter. Kunskap och insikt kommer inte från ovan, utan de byggs upp tillsammans med jämlika personer. Genom dialogen skapas ny förståelse och insikt som deltagarna inte hade tidigare.

Vid Sparringbordet, skapas insikter, inlärning och utveckling genom diskussioner, frågor och genom att olika perspektiv begrundas tillsammans. Det är en interaktiv och en gemensam aktivitet. Information och kunnande förmedlas via deltagarna och inte från någon extern konsult eller expert.

Kärnan i deltagarnas frågeställningar och problembeskrivningar lyfts fram och tydliggörs

Genom en vägledd dialog runt Sparring bordet, lyfts kärnan i deltagarnas frågeställningar fram och tydliggörs. Av den anledningen är allt som sägs vid Sparring Bordet™ konfidentiellt, men också noga planerat så att gruppens visdom kan flöda effektivt mellan deltagarna.

Våra Sparringvärdars roll är att skapa fungerande och dynamiska Sparring Bord™ med ett ömsesidigt utbyte mellan deltagarna.

Sparring Borden™ är konfidentiella forum där du både ger och får support, energi och inspiration.

Du är välkommen som medlem vid ett Sparring Bord™,

-om du fungerar som företagsägare, VD eller sitter med i företagets högsta ledning

-om du har erfarenhet och är beredd att dela den med andra

-om ditt ego eller behov av att synas och höras inte är för stort!

Vad är ett Sparring Bord (TM)?

Vad är det inte?

- Fokus på affärsverksamheten

- Professionell dialog

- Ett målinriktat och strukturerat samtal

- Utvecklingsinriktat

- Sporrande och jämlikt

- Konfidentiellt

- Frivillig


-Diskussionsklubb

-Handelsplats

-Konkurrens

-Terapisamtal

-Workshop

-Bara ett verktyg för nätverkande