Vi sammanför VD:ar från olika branscher och potentialen är enorm

Sparring Bord™ för VD:as träffas varannan månad för att sparra varandra kring affärsmöjligheter, strategiska och operativa frågor.

Sammankomsterna hålls på inspirerande platser och erfarna företagsledare agerar som Sparringvärdar som säkerställer att samtalenvid Sparring Bordet™ blir effektiva och givande.

Kunskap och insikt byggs tillsammans

För att utveckla Sparring Bordet™ bidrar varje deltagare med sin egen kompetens och sina egna frågor från den egna affärsverksamheten. Insikter och utveckling sker, i en noggrant sammanförd grupp, genom att frågor diskuteras utifrån olika vinklar och att förslag begrundas tillsammans.

Kunskap och insikt byggs därmed upp tillsammans med jämbördiga personer. Det bidrar till ny förståelse och kunskap för dem som deltar i dialogen.

Sparring Borden (TM) byggs upp omsorgsfullt

Deltagarna vid varje Sparring Bord™ väljs och sätts samman på grundval av en kartläggning - med hänsyn till personens erfarenhet, företagets storlek och affärsdynamik. Deltagarna kommer alltid från olika branscher för att möjliggöra en konfidentiell och inspirerande dialog. Antalet deltagare kan variera mellan 8 och 12 verkställande direktörer, vilke möjliggör effektiv dialog vid Sparring Bordet™.