Dialogen vid Sparring borden (TM) är konfidentiell

Vid Sparring Borden™ får du som VD stöd, energi och inspiration. Du får bolla och mangla dina idéer och problem, konfidentiellt och objektivt, tillsammans med 8–12 andra erfarna VD:ar och fokusera på verkliga frågeställningar, inom affärslivet minst 6 eftermiddagar per år.

Vid Sparring Bordet™:

  • Sparras du av 8–12 erfarna VD:ar från olika branscher. Arbetet koordineras och leds av erfarna Sparringvärdar.

Sparring Bordet™ bidrar till att:

Deltagarnas verkliga affärsmål och utmaningar diskuteras. Man lär sig av andra VD:ars framgångar och misslyckanden. Kärnan i deltagarnas frågeställningar lyfts fram och tydliggörs. Bollandet och manglingen av olika idéer sker effektivt. Ökad insikt och utveckling sker genom; diskussion, utvecklande frågeställningar och olika perspektiv.

På ett inspirerande sätt kommer du att hålla dig uppdaterad om olika marknaders och affärsverksamheters utvecklingstrender. I Sparring Bordet™ ingår också den årlig Sparring Summit™, där samtliga Sparring Bords deltagare träffas under trevliga former och samtidigt får möjligheten till ömsesidig sparring mellan de olika Sparring Borden™.