Sparring Bordets (TM) Sparringvärdar är VD:ar och har lång erfarenhet av ledningsfrågor inom olika branscher

Alla Sparring Bordens™ Sparringvärdar är erfarna företagsledare som deltar i dialogen. Sparring Bordens™ värdar investerar mycket tid och energi för att sätta ihop konstruktiva och produktiva Sparringbord. Sparringvärdarna leder dialogen och fugerar samtidigt som en naturlig del av gruppen.

Vi är verksamma i Sverige och Finland.

Sverige

Mats Pallin

VD med erfarenhet av företagsledning i internationella konsult- och teknologiföretag såsom Circulos AB, Crosscompany Consulting AB och Dahl Sverige AB.

Stor erfarenhet inom bl a affärs-utveckling, ledningsprocesser, försäljning och kundservice, Change Management och tillväxt.

LinkedIn: linkedin.com/in/matspallin

tel. +46 70 764 12 97, email mats.pallin@circulos.se

Lars Liljeqvist

VD med erfarenhet av företagsledning i internationella konsult- och teknologiföretag såsom Seco Tools AB och Liljeqvist Affärsutveckling AB.

Stor erfarenhet inom bl a affärsutveckling, supply chain development, tillverkning, utveckling och ledningssystem.

LinkedIn: linkedin.com/in/lars-liljeqvist-8ab5b233

tel. +46 70 548 68 53, email lars.liljeqvist@circulos.se

Finland

Niko Karjula

VD i Salcom Group Oy, Quest Software Oy, Sofrosys Oy (IT Education Center), Datafrank Oy och Circulos Oy.

Ordföranden i olika styrelser. Stor erfarenhet inom bl a tillväxt, ändring och företagsköp.

LinkedIn: fi.linkedin.com/pub/niko-karjula/

tel. +358 40 5862773, email niko.karjula@circulos.fi

Ari Iskanius

VD i IIR Finland Oy, Menetori Oy, XRSolution Oy, GCI Finland Oy och Suomen Luottotieto-osuuskunta.

Ordföranden i olika styrelser.

tel. +358 40 7322 343, email ari.iskanius@circulos.fi