Vad är verkställande direktörernas Sparring Bord™?

Circulos AB:s Sparring Bord™ är VD:s och företagsägares möjlighet att utvecklas gemensamt och kollegialt. På våra träffar, som sker med ett par månaders mellanrum, och i de regelbundna ömsesidiga sparringsessionerna behandlas deltagarnas egna frågor angående affärsverksamheten, problem och möjligheter. Sparring Bordet™ är en informell, oberoende och konfidentiell chans till rådgivning med syfte att utveckla deltagande företags prestanda!

Sparring Borden™ består av VD:ar och ägare från flera olika branscher. Branschernas mångsidighet och de olika synpunkterna som deltagarna tar med sig, är verksamhetens kärnvärde.

Vilka är fördelarna med Sparring Bordet™?

För att kunna dra nytta av Sparring Bordet™ måste deltagaren ha en passion förutveckling, vilja att engagera, tillräcklig ödmjukhet och tro på att investeringen kommer att återbetala sig. Sparring Bordet™ är inte till för dig om:

-du inte är redo att möta svåra frågor angående din affärsverksamhet,

-du inte vill gå utanför dina egna eller ditt företags komfortzon,

-du inte vill få externa synpunkter och du inte har tillräcklig ödmjukhet att erkänna att du inte har alla svar,

-I bästa fall kan Sparring Bordet™ vara en flera år lång färd, eftersom den (tids-) investering som görs kan ge mångfaldig återbetalning!

Vilka företag och branscher är representerade i Sparring Borden™?

Vid Sparring Borden™ finns VD:ar och företagsägare från många olika branscher. Som exempel kan nämnas bland annat tjänsteföretag, detaljhandel, industriföretag, ICT, finanssektorn, teknologiindustrin och olika grossist/återförsäljarnätverk. Ägare, svenska dotterbolag till internationella företag och non-profitorganisationer är ytterligare dimensioner utöver branscherna.

Borde jag höra till Sparring Bordet™ inom min egen bransch?

Absolut inte! Branscherna ser på sin verksamhet huvudsakligen ur sitt eget perspektiv. När ”oskrivna regler” inte binder en, kan något nytt och betydande uppstå. De bästa idéerna och insikterna kommer många gånger utifrån din egen bransch!

Är det bara VD:ar från företag med problem vid Sparring Bordet™?

Absolut inte! Varje affärsverksamhet drabbas ibland av en kris, men den typisk deltagaren är en framgångsrik och erfaren VD eller ägare som vill nå större framgång än tidigare.

Sparring Borden™ är fulla av smarta och målinriktade affärsmän och kvinnor!